Weekly News/Announcements

Digital States Immersion Program

Program ini bertujuan untuk memberi penerangan yang lebih lanjut mengenai program dan inisiatif Ekonomi Digital Nasional dan perancangan program untuk tahun 2020 dan seterusnya yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Pusat melalui MDEC yang turut melibatkan kerajaan negeri, melalui taklimat dan sesi perkongsian pengetahuan.

 

New